Adatvédelmi tájékoztató

A Pontes Közhasznú Alapítvány a Fiatalok Társadalmi Szerepvállalásáért (székhely: 8291 Nagyvázsony, Kinizsi u. 69., adószám: 18936881-1-19) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Elolvasom a teljes dokumentumot (pdf).